Tư Liệu

Văn Sớ Cúng Giao Thừa

Văn Sớ Cúng Giao Thừa Phục Dĩ: Tam dương khai thái, Ngũ phước lâm môn. Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn, mùa Tuế đán đón mừng xuân – Khánh Triệu. Nước Bát đức thắm hoa lòng hàm tiếu, mây Tam đa vờn hương giới khai minh. Hướng tâm …

Chi tiết »

Đức Phật Di Đà Ngài Buồn Dữ Lắm

Đức Phật Di Đà Ngài Buồn Dữ Lắm Thích Tâm Mãn Sáng nay mấy con chim sáo cứ luyên thuyên đủ điều, ríu ra ríu rít trên mái tháp trước sân chùa, nghe thật là vui nhộn, mấy giọt nắng sớm chiếu thẳng xuống mặt hồ, chiếc lá thu rụng …

Chi tiết »

Niệm Phật Không Phải Là Kêu Phật

Niệm Phật Không Phải Là Kêu Phật  HT.Thích Trí Quảng Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh. Ngài chủ trương có …

Chi tiết »

Sự cường thịnh của một quốc gia theo Đức Phật

Sự cường thịnh của một quốc gia theo Đức Phật  Đào Văn Bình Chỉ riêng Đức Phật đã có một cái nhìn tòan diện, tổng hợp mọi lãnh vực như luật pháp, văn hóa, xã hội, chính trị và tâm linh. Đó không phải là thuật “trị quốc” nhưng là …

Chi tiết »

Ba giá trị Phật Giáo song hành cùng đất nước

Ba giá trị Phật Giáo song hành cùng đất nước Sau hơn 2.500 năm Phật Giáo tồn tại trên thế giới và hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, những bài học từ hệ thống triết lý này vẫn đang được ứng dụng và ngày càng phát …

Chi tiết »

Phật giáo: Ngọn đuốc soi đường cho nhân loại

Phật giáo: Ngọn đuốc soi đường cho nhân loại HT.Thích Trí Quảng (Bài tham luận tại Lễ Phật đản Vesak, Thái Lan PL.2554 -2010) Mô hình cộng đồng sống trong tình thương và hiểu biết, cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ, đoàn kết, hòa hợp, hòa bình, phát triển, mà …

Chi tiết »

Gỗ Trôi Trên Sông

GỖ TRÔI TRÊN SÔNG Lời BT: Đối với cuộc sống này, lắm lúc dòng sông tâm thức mỗi lúc mỗi khác hẳn, chẳng như giây phút ban đầu ta tưởng. Nó giống như phép thuật ảo ảnh, sáng khác, trưa khác và chiều tối lại khác. Đứng khác, ngồi khác, …

Chi tiết »