Rất cần thời gian dành cho con – [ Vấn Đáp Thích Pháp Hòa ]

Mình đi làm rất có tiền cho nên mình sẵn sàng đi làm nhiều hơn thời gian có mặt cho con.

Nhưng mà thưa đại chúng là khi mình có con cái tuổi của nó sẽ ở với mình maximum là 18 tuổi đây là Pháp Hòa nói nhiều đó nha. Có những em 15 – 16 tuổi là gần như là nó tách biệt với mình lúc đó quý vị muốn gần con mình cũng không được.

Như vậy thì tại sao trong khi mà mình đi làm rất có tiền nhưng tiền nhiều thì mình thiếu tình, thiếu tình cảm với con và khi mình lúc đó mình ân hận mình hối hận, giờ tiền nhiều quá mà mình không nói chuyện được với con không thể ngồi ăn được với con

Bây giờ mình nói nó một tiếng là nó trả lời mười tiếng thậm chí nó hấy huýt mình nó đóng cửa rầm rầm. Nó làm đủ thứ kiểu hết dù mình chỉ nói nó mới có câu và nhiều khi mình muốn rất muốn hiền nhưng nó dữ lắm, hạ giọng giữa nó dữ lắm mà nó vẫn cào giọng với mình

Cho nên đây là một ví dụ mình hy sinh một chút bớt đi làm để có thời gian với con khi nó ở dưới cái tuổi 18 hay là nói cách khác là nó chừng mười 15 độ xuống nó rất cần nó rất cần mình. cho mình phải có mặt cho con cái trong những cái giây phút đó

Rồi nhiều khi đó là mới là may mắn, chứ đó là cha mẹ nó đi làm thôi chứ nếu mà cha mẹ nó mà ham vui một chút nữa chẳng hạn như đi cà phê, đi shopping, cuối tuần là party mà bất kể con và thậm chí nói ôi kệ nó nó lớn rồi tự cho nó thôi.

Nhưng mà quý vị biết không nó đâu có nói ra được, nhưng mà nó rất cần mình, nó rất cần mình. Cho nên thời gian mà mình có được dành cho nó, cho nên hy sinh á không phải là tôi hy sinh 5 lễ vô chùa với nó mình phải hy sinh ở ngay trong đời sống hàng ngày có đôi lúc mình hy sinh mình nhịn nó nữa nhịn gì.nhịn để cho nó đừng có quá đáng với mình rồi mình thêm cục tức nói nó không nghe là một việc rồi nó cãi lại cái mình ôm hai cục tức

Cho nên mình biết có nhiều lúc mình biết buông bỏ đúng lúc, ví dụ như mình bỏ những cái thú vui bình thường, hay là thậm chí có nhiều người nghiện rượu vì con mà bỏ rượu có nhiều người nghiện thuốc vì con mà bỏ rượu, vì con mà bỏ thua có nhiều vị ăn chay trường nhưng bây giờ con mình nó muốn ăn với mình hi sinh ăn mặn với nó không có tội lỗi gì đâu các vị đang là như một hạnh bồ tát lăng xả vào địa mục.