Kinh Sách

KumāraJīva – Cưu Ma La Thập

Kumarajiva (chữ Hán dịch âm là Cưu Ma La Thập, Cưu Ma La Đà, Cưu Ma La Thập, Cưu Ma La Thập Bà, Câu Ma La Đổ Bà, gọi tắt là La Thập, dịch nghĩa là Đồng Thọ) CƯU MA LA THẬP KumāraJīva (344-413)[1] Vũ Thế Ngọc Viết tặng các …

Chi tiết »

Chú Đại Bi Giảng Giải – HT.Tuyên Hóa

ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội – PL: 2550 – DL: 2006 Kim Thân Bồ-tát Quán Thế Âm – Pháp sư Y Lâm (Taiwan) họa XEM KINH VỚI LÒNG THÀNH Kẻ hậu học khi xem kinh, nên có tâm …

Chi tiết »

Chặng Đường Tham Học (II)

10. ĐI THI Ở VIỆN PHẬT HỌC TỲ LÔ Hết câu chuyện thọ giới ở Bảo Hoa Sơn rồi, tôi xin kể lại việc đi thi vào Viện Phật Học chùa Tỳ Lô tại Nam Kinh. Khi thọ giới, tất cả giới tử đều đốt 12 liều trên đầu. Sau …

Chi tiết »

Chặng Đường Tham Học (I)

1. PHÁT TÂM THAM HỌC Tuy là xuất gia từ năm 14 tuổi, nhưng do ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh kháng Nhật, nên mãi đến 24 tuổi tôi mới được ân sư Từ Hàng   cho phép xuống tóc và cho đi tham học. Tôi cảm thấy rất hỗ thẹn, …

Chi tiết »

Chặng Đường Tham Học (IV)

26. CẢI TRANG – CHUYỂN TIỀN Những nông dân ở phía nam hồ Động Đình là những người ngang ngược chẳng biết lý lẽ, đã “không chịu nộp tô mà còn muốn đánh người”. Do đó, chúng tôi đành phải tạm thời gát qua kế hoạch thu tô vùng này, …

Chi tiết »

Chặng Đường Tham Học (III)

19 ĐI HỌC CHÙA THIÊN NINH Buổi chiều hôm thầy Hoả đầu kể chuyện ma, nhân có mấy vị giới huynh nhiệt tâm chiêu đãi, tôi ngủ một đêm yên tĩnh trên lầu Trai đường. Hôm sau thức dậy tôi trở về Nam Kinh ngay, không kịp ăn tiểu thực. …

Chi tiết »

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh[1] Đại Đường, Thiên Trúc, Tam tạng Bảo Tư Duy[2] dịch.   Việt dịch:  Quảng Minh Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và …

Chi tiết »

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) 1. Giới thiệu: Kinh Bát Đại Nhân Giác do ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Đế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ 2 …

Chi tiết »