Thông Báo

Chương trình Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám

Chương trình Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám

Chương Trình ĐẠO TRÀNG VIÊN GIÁC HUÂN TU TỪ BỊ ĐẠO TRÀNG LƯƠNG HOÀNG BẢO SẢM CAM LỘ PHỔ ĐỘ MINH DƯƠNG LƯỠNG LỢI PHÁP HỘI KỲ QUỐC THÁI DÂN AN – NGUYỆN PHONG ĐIỀU VŨ THUẬN Kính bạch đại chúng Để thiết thực tạo công đức dâng lên cúng …

Chi tiết »