Thứ Ba , Tháng Mười 4 2022

Tư Liệu

CÓ MỘT LOẠI PHƯỚC KỲ LẠ …

Có những người hễ tính làm ác một chút là bị cản, hễ tính nghĩ bậy một chút là quả báo tới trù dập mình tơi tả. Nói chung là rất khó có thể làm việc ác lâu dài. Hay có người hễ rơi vào tội lỗi liền được bao …

Xem thêm »

Lòng Tham Vi Tế Ẩn Kín

Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan) Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch Khi nhìn thấy chư Tăng – Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, …

Xem thêm »