Tư Liệu

Bốn điều dạy bảo rõ ràng quyết định

CHỈ-BÀY BỐN LỜI DẠY-BẢO RÕ-RÀNG QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN I CHỈ VỀ QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN LÒNG DÂM “A-nan, thế nào thu-nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng-sinh lục-đạo các thế-giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh-tử tiếp-tục. Ông tu phép Tam-muội cốt để ra khỏi trần-lao, nếu …

Chi tiết »

Mẹ là Bồ-tát của con

Mẹ là một vị Bồ-tát luôn tồn tại không những trong cuộc sống hiện tại của con, mà còn là trong những giấc mơ đẹp trong suốt quãng đời hiện hữu của con nữa. Mẹ chính là một vị Bồ-tát với tấm lòng thương yêu trải dài bất tận, với …

Chi tiết »

Tam Quy, Ngũ Giới

A. Tam Quy I. Mở Đề Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước ngã tư ngã năm, …

Chi tiết »

Tìm hiểu về giới luật SÌLA trong Phật giáo

TÌM HIỂU VỀ GIỚI LUẬT (SÌLA)TRONG PHẬT GIÁO Theo quan điểm Phật Giáo, trong tất cả loại hữu tình chúng sanh, con người luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm linh (tu tập); vì thế, mục đích của Phật Giáo là nhắm vào đối tượng …

Chi tiết »

HT.Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh Độ

Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN – là bậc Tòng lâm thạch trụ và là một trong những đại dịch giả của Phật giáo Việt Nam. Mặc dù tinh thông cả Thiền lẫn Giáo, song Hòa thượng một …

Chi tiết »

Con quyết về với Phật A Di Đà

Chiều nay hình như có tiếng nhắc nhở bên tai, Tôi nhớ lại cách đây bảy năm, Có một Phật Tử gần 80 tuổi hỏi rằng, Năm nay tôi đã niệm Phật A-Di-Đà trên 60 năm rồi Không biết liệu có Phật A-Di-Đà thật không, Và nếu có thì Phật …

Chi tiết »

Nhân ngày Từ Phụ đọc lại Võ Hồng

Ngày lễ từ phụ là một ngày lễ của nhân loại. Ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6 đã trở thành ngày lễ chính thức để vinh danh người cha của 55 quốc gia trên thế giới không kể đến các quốc gia chọn thời điểm khác nhưng cũng …

Chi tiết »