Tư Liệu

Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới

Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới – Hòa thượng Thích Trí Thủ Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ Giảng thuật Tỳ-kheo THÍCH ĐỖNG MINH & THÍCH NGUYÊN CHỨNG biên tập Ban Tu Thư Phật Học Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Pl. 2545 – Tân Tỵ 1. …

Chi tiết »

Giải thích Kiến lập Mandala

Giải thích Kiến lập Mandala Đức Pháp Vương GYALWANG Ý tưởng Mandala khởi nguồn rất lâu trước lịch sử của Mandala. Ở mức độ sớm nhất của tôn giáo Ấn Độ thậm chí cả tôn giáo Ấn – Âu và Tây Á, trong kinh Vệ Đà và nền văn học có …

Chi tiết »

Pháp Sư Thích Thánh Nghiêm giảng về Mật Pháp

Pháp Sư Thích Thánh Nghiêm giảng về Mật Pháp Theo truyền thuyết của Mật giáo thì Mật giáo do Phật Tỳ-lô-giá-na, tức Đại-Nhật-Như-Lai truyền cho Bồ Tát Kim-Cang-Tát-Đỏa làm tổ thứ hai ở Cung Kim Cang Pháp Giới. Sau khi Phật Thích Ca diệt độ 800 năm, có Bồ Tát …

Chi tiết »

Tán Bối Trong Lễ Nhạc Phật Giáo Bắc Truyền

Tán Bối Trong Lễ Nhạc Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Mãn Tán tụng là một bộ môn nghệ thuật âm nhạc quan trọng trong hệ thống văn hóa nghệ thuật của Phật Giáo Bắc Truyền. Từ khi Phật Giáo được truyền từ Ấn Độ vào các nước phương Đông, …

Chi tiết »

Hoa Sen Diệu Tánh Thanh Lương Cư Trần Bất Nhiễm

Hoa Sen Diệu Tánh Thanh Lương Cư Trần Bất Nhiễm Thích Tâm Mãn Thanh tịnh không nhiễm ô là diệu tánh của Phật, cư trần không nhiễm trần là tịnh tánh của Tăng, Phật trụ thế gian khiến cho hết thảy chúng sanh nương vào thể tánh thanh tịnh của …

Chi tiết »