Thuyết Pháp

Pháp Thoại: Vai Trò Quy Y Tam Bảo

Sống trong cảnh giới Ta Bà thật mong manh, người con Phật luôn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước ngã tư ngã năm, mà …

Chi tiết »

Lòng Tham Vi Tế Ẩn Kín

Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan) Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch Khi nhìn thấy chư Tăng – Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, …

Chi tiết »