Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn. Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên, bởi …

Chi tiết »

Niệm Phật & nhất tâm

HỎI: Từ trước đến nay tôi thường tu tập tụng kinh, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thời gian gần đây, trong lúc niệm Phật bỗng xuất hiện trạng thái tâm không niệm nữa mà yên lặng không một dấy động, tâm trống rỗng không còn vọng tưởng. Tôi …

Chi tiết »

Luận vãng sanh

I. MỤC ĐÍCH LUẬN VÃNG SINH Bardo Thodol là cuốn sách của người Tây Tạng đọc bên tử sàng để hướng dẫn thần thức người sắp chết. Nhưng không nên hiểu nó chỉ dành cho người chết mà thôi. Quả thế, khi ta hiểu quá trình chết đang diễn ra …

Chi tiết »

LỜI DI HUẤN CỦA TỔ ẤN QUANG

Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Ngồi yên thường xét lỗi …

Chi tiết »

Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật

Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật  Đào Văn Bình Pháp môn niệm Phật, câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” họăc ngắn gọn hơn “A Di Đà Phật” đã hiện hữu với dân tộc Việt Nam hơn ngàn năm nay. Lúc tôi lên tám tuổi (1950), …

Chi tiết »

Pháp Môn Niệm Phật Phù Hợp Mọi Căn Cơ

Pháp Môn Niệm Phật Phù Hợp Mọi Căn Cơ HT Thích Thiện Phụng Suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật đã truyền dạy trên 84 ngàn Pháp môn tương ứng với căn tánh bất đồng của chúng sanh, dù thiên kinh vạn điển, dù vô lượng pháp môn… …

Chi tiết »

Thầy Tôi Dạy Tôi Niệm Phật – Thích Tâm Mãn

Thầy Tôi Dạy Tôi Niệm Phật Thích Tâm Mãn – 釋 心 滿 Tiếng chuông chùa vang lên, làm lay động khoảng không trời phố núi, giọt mưa cuối mùa thơm nhẹ lên mái tòng lâm, từng câu niệm Phật của các tiểu, kinh hành trên chánh điện, nghe như …

Chi tiết »