Tư Liệu

Mông Sơn Thí Thực

Mông Sơn Thí Thực Hoà Thượng Thích Trí Quảng (Bài giảng mùa Vu Lan PL. 2536 – 1992) Vào ngày Vu Lan, ngày lễ truyền thống Phật giáo thể hiện tinh thần báo hiếu báo ân, Tăng Ni, Phật tử thường tổ chức cúng dường để cầu siêu cho người …

Chi tiết »

Ý nghĩa Nghi lễ Phật giáo

LỜI NÓI ĐẦU Các nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng một tôn giáo phải có đủ ba yếu tố : Triết học, nghi lễ, và thần thoại. Phật giáo là một tôn giáo nên cũng có đủ ba yếu tố trên. Tuy nhiên, là một tôn giáo không có …

Chi tiết »

NGHI LỄ PHẬT GIÁO VIỆT NAM XƯA VÀ NAY

ĐĐ Thích Chánh Đức Hòa chung với niềm hân hoan nhân ngày Khánh kỵ kỷ niệm lần thứ 60 của nhà sư Nguyệt Chiếu, pháp danh Đạt Bảo, Chư tôn đức Giáo phẩm khắp các Tỉnh Thành hội Phật giáo bạn cùng quý vị danh nhân thân hữu trí thức …

Chi tiết »

Lễ nhạc Phật giáo

Trong quá trình hội nhập và phát triển cùng văn hóa nghệ thuật dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã khai thác tối đa hệ thống âm điệu của kho tàng dân ca dân nhạc, để hình thành một phương pháp âm nhạc riêng, ngõ hầu thuyết phục, thu hút …

Chi tiết »

Lược Ý Hình Tượng Khổng Tước Minh Vương và Đàn Thành trong Đông Mật Phật Giáo Bắc Truyền

Đàn Thành Khổng Tước Minh Vương là một trong những đàn thành nổi tiếng linh hiển nhất của Đông Mật, được rất nhiều Triều Đình và dân chúng các nước Đông Phương dùng vào trong các pháp hội đàn tràng Hộ Quốc, tiêu tai, cầu mưa, trừ ôn dịch, cầu …

Chi tiết »

Nặng Tình Vu Lan

Vu Lan về rồi nhưng sao trong lòng không thấy khởi niệm hân hoan, tôi hỏi lại mình hay còn thiếu gì chăng? Mưa, không! mưa phố núi đã rơi đều suốt tháng ngày cuối hạ, tí tách giọt đều dẫn người lại gần với mùa thu. Lá vàng ư! …

Chi tiết »