Tư Liệu

Đa Văn Hóa

Dân tộc, văn hóa, bản sắc là gì? Nếu đem ba danh từ này quy nợp vào một định nghĩa trên sự phân chia của  địa lý, nếp sống, ngôn ngữ, thói quen, và diện mạo… thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem lại một câu trả lời …

Chi tiết »