Tư Liệu

Trị quốc mà cực đoan thì hỏng

Theo GS Cao Huy Thuần: Phật giáo đời Trần vừa rộng vừa sâu, rộng ở nền móng, sâu ở thượng đỉnh, dưới trên đều cùng một tư tưởng thông suốt. Muốn biết hệ tư tưởng đó sâu rộng thế nào, thắt chặt đoàn kết đến đâu, chỉ cần đọc mấy …

Chi tiết »

Lễ Phật Đản – Ngày Lễ Lớn Của Phật Giáo

Ngoài hội Vu Lan, hội Phật Đản (ngày sinh của đức Phật) vào ngày 8 tháng tư Âm lịch(1) cũng là một hội lớn của Phật giáo. Từ thời Lý-Trần, hội Phật Đản đã được tổ chức trọng thể. Một nghi thức quan trọng của ngày hội này là tắm …

Chi tiết »

Tiếng Dội Từ Hang Núi

Tác giả: Dật Danh Có một nhà nọ từ nhiều đời nay sinh sống trong một sơn thôn nhỏ hẻo lánh, đất đai cằn cỗi gần như bị nhiều thế hệ người trong thôn đào đi hết. Vì muốn cho vợ và mấy đứa con được no cơm ấm áo, …

Chi tiết »

Năm người mẹ trong tiền kiếp

Thời xưa, có một vị Hòa thượng tu hành khắc khổ và cuối cùng đã chứng được quả vị A la hán. Chứng quả rồi, Ngài vẫn ở lại trong núi sâu gia công tinh tấn để cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một hôm, có một thần …

Chi tiết »

Thái tử Thắng Tâm (Tiền thân Alīnacitta)

Thái tử Thắng Tâm khiến vua xấu… Đức Thế Tôn kể câu chuyện này tại Kỳ Viên (Jetavana), về một Tỳ-kheo thối thất tâm. Những tình huống câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Samvara, số 462. Khi đức Thế Tôn hỏi Tỳ-kheo này rằng có phải thầy …

Chi tiết »

Chuyện Tiền Thân Nàng Sujàta

Kẻ hưởng được bề ngoài duyên dáng.., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ-Viên, về một cô gái, tên là Sujàta, dâu ông Cấp Cô Ðộc, con gái của vị phú thương Dhananjaya và là em út của nữ cư sĩ Visàkhà. Cô ta về …

Chi tiết »

Chuyện Con Chồn (Tiền thân Nakula)

Kẻ thù ngươi noãn sanh… Trong khi lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), đức Thế Tôn kể câu chuyện này về hai vị quan thường hay tranh cãi với nhau. Những sự kiện đã được trình bày ở Tiền thân Uraga, số 154. Ở đây cũng giống như …

Chi tiết »

Bà-la-môn Ô-Già-Già (Tiền thân Gagga)

Già-già, mong cha sống trăm năm… Trong khi trú tại tinh xá do Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) xây cất cận Kỳ Viên (Jetavana), đức Thế Tôn kể câu chuyện này về cái hắt hơi của Ngài. Một hôm nọ, khi đức Thế Tôn thuyết giảng cho tứ chúng ngồi quanh, Ngài …

Chi tiết »