Tag Archives: Phật học

Phát Bồ Đề Tâm

Phát Bồ Đề Tâm 1. Sau khi mạnh mẽ phát Bồ đề tâm, Bồ tát con Phật phải thường tinh tấn tu tập không được biếng nhác, nhất là không được làm trái học giới Bồ tát. 2. Một việc làm nếu ta không suy nghĩ cẩn thận, hoặc do …

Chi tiết »

Chú Đại Bi Giảng Giải – HT.Tuyên Hóa

ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội – PL: 2550 – DL: 2006 Kim Thân Bồ-tát Quán Thế Âm – Pháp sư Y Lâm (Taiwan) họa XEM KINH VỚI LÒNG THÀNH Kẻ hậu học khi xem kinh, nên có tâm …

Chi tiết »

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC NIỆM PHẬT

01 Ngày đêm thường được các đại lực thần tướng của cõi trời âm thầm bảo vệ (一) 晝夜常得一切諸天大力神將,隱身守護。 02 Thường được 25 vị đại Bồ-tát như: Bồ-tát Quan Âm  v.v.. đến  gia hộ (二) 常得觀音等二十五大菩薩,而為保佑。 03 Ngày đêm được chư Phật thương tưởng, Phật A Di Đà thường phóng hào nhiếp thọ …

Chi tiết »

Pháp môn Tịnh độ

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn. Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên, bởi …

Chi tiết »

Niệm Phật & nhất tâm

HỎI: Từ trước đến nay tôi thường tu tập tụng kinh, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thời gian gần đây, trong lúc niệm Phật bỗng xuất hiện trạng thái tâm không niệm nữa mà yên lặng không một dấy động, tâm trống rỗng không còn vọng tưởng. Tôi …

Chi tiết »

Luận vãng sanh

I. MỤC ĐÍCH LUẬN VÃNG SINH Bardo Thodol là cuốn sách của người Tây Tạng đọc bên tử sàng để hướng dẫn thần thức người sắp chết. Nhưng không nên hiểu nó chỉ dành cho người chết mà thôi. Quả thế, khi ta hiểu quá trình chết đang diễn ra …

Chi tiết »

LỜI DI HUẤN CỦA TỔ ẤN QUANG

Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Ngồi yên thường xét lỗi …

Chi tiết »

HT.Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh Độ

Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN – là bậc Tòng lâm thạch trụ và là một trong những đại dịch giả của Phật giáo Việt Nam. Mặc dù tinh thông cả Thiền lẫn Giáo, song Hòa thượng một …

Chi tiết »

Con quyết về với Phật A Di Đà

Chiều nay hình như có tiếng nhắc nhở bên tai, Tôi nhớ lại cách đây bảy năm, Có một Phật Tử gần 80 tuổi hỏi rằng, Năm nay tôi đã niệm Phật A-Di-Đà trên 60 năm rồi Không biết liệu có Phật A-Di-Đà thật không, Và nếu có thì Phật …

Chi tiết »