Tình Tự Quê Hương 24 – Muôn Chim ca hát

Muôn Chim ca hát

Tháng 07-2005

“CON CÒ, CON VẠC, CON NÔNG

Sao mầy giậm lúa nhà ông hỡi cò ?”

Ba con sao hỏi riêng cò

Không đồng đều thế, đau cò không ông ?

“Con Cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non !”

Đêm khuya CON QUỐC gọi hồn

CHIM HẠC cất cánh, CHIM HỒNG bay bay

“Chiều chiều ÉN liệng truông mây”

CHÈ VÔI, SE SẺ lạc bầy nghe đau

Cầu cho trắng hiện BỒ CÂU

Chiến tranh chấm dứt, bẻ đầu thù căm

LE LE, VỊT NƯỚC, lăng xăng

QUẠ kêu nam đáo, đừng băng bắc bình

Một đôi CÔNG, PHỤNG xinh xinh

YẾN, OANH hai sắc khoe mình cầm ca

HỌA MI bên cạnh SƠN CA

CHIM ƯNG, CHIM Ó hắt ra nặt mùi

CHIM CÚT, ĐÀ ĐIỂU cụt đuôi

Thương không CHIM CHÍCH dám khui CÚ MÈO

Kêu gì CHÈO BẺO, CHÈO BEO

Kêu như SÁO, KÉT, học theo chứ gì

CHIM QUYÊN ai nỡ chia ly

ĐẠI BÀN rũ cánh bỏ đi sao đành

Lại còn CHIM CỎ, CHIM TRANH

Còn CHIM BÓI NƯỚC đậu cành thùy dương

Đẹp không hai cánh UYÊN ƯƠNG

Đừng đem treo mộng nghê thường hợp tan

“Chim khôn hót tiếng rảnh rang

Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”

Nghe vè nghe vẻ nghe ve

Nghe chim ca hót kéo bè cầm ca

La là la lả la la

CHIM MUÔNG hòa khúc âm ba vang lừng

Cùng reo khúc nhạc tưng bừng

Cùng reo tiếng hát vang lừng chim ca.