Tình Tự Quê Hương 24 – Trái Cây bốn mùa

Trái Cây bốn mùa

Tháng 07-2005

Đưa tay nâng trái MÃNG CẦU

DỪA, ĐIỀU, ĐU ĐỦ, dãi dầu cũng cam

Dư Xài (XOÀI) thì cố gắng làm

Thơm thơm có MÍT, thanh đàm có LÊ

KI-MA vàng óe CÔ CHÊ

THANH LONG, VÚ SỮA, ước thề mai sau

Se tơ, phải nải BUỒNG CAU

NA thêm BUỒNG CHUỐI, giỏ trầu xách tay

SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT rung cây

Lay lay CHÙM RUỘT, hây hây TRÁI HỒNG

CHANH, ME, TÁO, KHẾ chua không

CHÔM CHÔM, VẢI, NHÃN, đầy nong, đầy quày

TRÂM, SIM, BƠ, MẬN còn đây

Rổ lưng CỐC, LỰU, rổ đầy BOÒNG BOONG

XOÀI CÁT, XÁ LỊ nghe giòn

ĐÀO TIÊN nghe ngọt, BỒ HÒN nghe đau

SIA-RI bên dãy TRÁI DÂU

Hàng hai NHO TÍM, hàng đầu NHO XANH

BƯỞI ngon, từng múi nghe thanh

QUÍT ngon từng tép, trong lành CAM Tươi

Đếm đi, một chục thành mười

Nhanh tay, vui miệng, mỉm cười mười hai

Mời nhau, nếm thử, lai rai

Bê thêm DƯA HẤU, lại nài DƯA GANG

Nào BẦU nào BÍ ngập tràn

KHỔ HOA, CÀ, MƯỚP, dọc ngang mấy hàng

KHÓM-THOM thoang thoảng bay sang

CHUỐI Chiên thơm phứt, BẮP Rang thơm lừng

Dùng dằng thêm nữa, thôi đừng

Mua lương, bán hậu, để chừng mai sau

Cây ngon trái ngọt đủ màu

Quanh năm suốt tháng chớ đâu một ngày

Sống sao cho trọn vui vầy

Người kia cũng nhớ người nầy cũng trông

Bốn mùa cây trái đơm bông

Bốn mùa cây trái trỗ bông bốn mùa !