Tình Tự Quê Hương 24 – Gia cầm và dã thú

Gia cầm và dã thú

Tháng 07-2005

“CON GÀ, CON VỊT chắc chiu

Mấy đời ‘CON CHÓ’ nâng niu ‘CON MÈO’”

Vài ba CON ỤT ỊT đeo

Chỉ chừng ngần ấy leo nheo, lào xào

CON BÒ cày ruộng đồng cao

CON TRÂU đồng thấp ào ào bương đi

Đường trường đã có NGỰA phi

VOI mang vác nặng có gì cần mang

LẠC ĐÀ sa mạc mênh mang

DÊ, TRỪU đầy dẫy lang thang giữa trời

Đu cây, bầy KHỈ vui chơi

Rừng khuya VƯỢN hú, những lời ghê gai

Núi kia SƯ TỬ thượng đài

Núi nầy MÃNH HỔ anh tài sơn lâm

CÁO, CHỒN lủi thủi âm thầm

Còn kia GẤU, SÓI lầm bầm kêu vang

HƯƠU, NAI ngơ ngác thu vàng

Rừng khua lá thấp giậm tàn lá bay

CON MANG, CON NGỖNG loay hoay

NGỰA RẰNG, TRÂU NƯỚC cũng dày trần lao

HƯƠU CAO CỔ quá là cao

Chia cho RÙA, BỌ, NHIẾM cào xù lông

Còn con TÊ GIÁC tồng ngồng

Còn TRĂN, còn RẮN uốn vòng xoáy ngang

HEO RỪNG một lũ một đàn

Coi chừng HEO MỘT bẽ bàng lắm nghe

CHUỘT ĐỒNG, CHUỘT NHẮC ai dè

CHUỘT NHÀ, CHUỘT CỐNG kéo bè quá tay

CÀO CÀO, CHÂU CHẤU đêm ngày

VE SẦU, DẾ NHUỖI lạc bầy kêu la

KỲ NHÔNG cản mũi KỲ ĐÀ

CÙ LẦN lủi thủi, SÓC ta lẹ làng

Gia cầm, thú vật hai đàng

Một đàng hiền thục, một đàng đi hoang

Có loài tuyệt chủng không còn

Có loài khan hiếm bảo tồn mai sau

Vì mang thú tính hại nhau

Còn người nhân tính biết đau đỡ đần

Khác nhau ở chỗ tánh nhân

Trần gian một cõi cũng lần lựa ai !