Tình Tự Quê Hương 24 – Cá nước mặn – nước ngọt

Cá nước mặn – nước ngọt

Tháng 07-2005

Thương không con CÁ LÒNG TONG

Thương không Con Tép trôi dòng lan man

Lửng lơ, lơ lửng CÁ VÀNG

Từ sông ra biển dọc ngang giữa trời

CÁ HEO, CÁ MẬP, CÁ VOI

Sóng cao biển thấp trùng khơi sá gì

CÁ NGỪ, CÁ NỤC, CÁ PHI

CÁ HỒNG ửng chói, đen kì CÁ THU

CÁ ĐUỐI, CÁ NƯỢT, lu bù

CÁ MÒI, CÁ MÚ, lù đù sao khôn

Vượt qua biển mặn lên cồn

Thăm vùng nước ngọt ra hồn gì không

CÁ ĐỒNG, CÁ RUỘNG, CÁ SÔNG

CÁ AO, CÁ LẠCH, long rong ven bờ

CÁ TRÊ, CÁ LÓC, CÁ RÔ

CÁ SẶC, CÁ BỐNG, CÁ DỒ, ố ô

CÁ TRẮNG, CÁ LUỐI, ra vô

CÁ CHẠCH, CÁ DIẾT bên bờ ruộng nương

CÁ NGỰA phi bổng đường đường

CÁ CHÉP ghi lại, CÁ RỒNG lền khên

Nước lớn theo nước đi lên

Nước ròng đi xuống, bỏ quên trên đồng

Nước ngọt là cá ruộng, sông

Nước mặn là cá giữa dòng biển khơi

Mặn-ngọt cho thắm cuộc đời

Đến khi hết thắm cuộc chơi lỡ làng

Đem con bỏ chợ phũ phàng

Nước còn cá sống nước tan cá tàn

Một thời ngang dọc dọc ngang

Đến khi nước hết, đơ man, há mồm

Chết không có một nắp hòm

Nằm queo gắp, giẽ, xác hồn tiêu diêu

Còn đâu bơi lội yêu kiều

Nhởn nhơ đã mất, lạc phiêu cá vàng.