Tịnh Độ

Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật

Niệm Phật Thập Yếu Hòa thượng Thích Thiền Tâm  Chương V: Đệ Ngũ Yếu Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật Khải Đề: Lặng ngồi chốn tĩnh lâu Trăng sáng, gió canh thâu! Bát nhã hương lòng nhẹ. Lăng Già niệm ý sâu Phật, Tâm chung một vẻ Thiền, …

Chi tiết »

Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

Niệm Phật Thập Yếu Hòa thượng Thích Thiền Tâm Chương VII: Đệ Thất Yếu Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm Khải Đề: Thân như bọt Bể thương tang Chìm nổi kiếp mênh mang! Dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn Chỉ nương Vô Lượng Quang. Trời niệm tâm …

Chi tiết »

Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn

Niệm Phật Thập Yếu Hòa thượng Thích Thiền Tâm Chương VIII: Đệ Bát Yếu Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn Khải Đề: Nắng lại mưa qua Chìm nổi vui buồn Phù thế thương lưu lạc! Nhớ thuở còn thơ Cổ thụ bên nhà Cùng trẻ nô đùa hát. …

Chi tiết »

Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên

Niệm Phật Thập Yếu Hòa thượng Thích Thiền Tâm Chương IX: Đệ Cửu Yếu Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên Khải Đề: Cửa rồng tăm cá vượt Đỉnh nhạn bóng chim qua Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà Đường tu gian khổ Chướng ngại trải hằng sa …

Chi tiết »

Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung

Niệm Phật Thập Yếu Hòa thượng Thích Thiền Tâm Chương X: Đệ Thập Yếu Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung Khải Đề: Bên đường xe tang buồn đi qua Chiều hôm mồ hoang sương trăng tà Vô thường đời trần thương ôi mau! Người đi rồi lần sang …

Chi tiết »