Phật Học

Năm Đức Của Người Xuất Gia

Nghĩ về NĂM ĐỨC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA (Luận văn tốt nghiệp) GSHD: TT Thích Phước Sơn Ni Sinh: Thích Nữ Lệ Thành B. NỘI DUNG I.- NĂM ĐỨC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA: Qua phần khảo sát trên (phần I), chúng ta đã nắm được phần nào những điểm đặc …

Chi tiết »

Thập Nhị Nhân Duyên

Thập Nhị Nhân Duyên (Trích Phật Phổ Thông) Hòa Thượng Thích Thiện Hoa A. Mở Ðề Người đời, vì không hiểu dự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh. …

Chi tiết »

Tịnh Hóa Tâm Thức

Tịnh Hóa Tâm Thức – Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Jeffrey Hopkins Chuyển ngữ: Tuệ Uyển Bản chất của tâm là ánh sáng trong suốt (Tịnh Quang) Những nhiễm ô là bề ngoài (khách trần phiền não) – DHARMAKIRTI Có thể loại trừ những cảm xúc …

Chi tiết »

Ý nghĩa Vu Lan

Ý nghĩa Vu Lan HT. Thích Thanh Từ Phật tử khi nghĩ tới công ơn cao siêu vời vợi của cha mẹ, chúng ta phải hết lòng hết dạ đền đáp. Nếu không đền đáp được nhiều ít ra cũng năm, mười phần chớ không thể nào chúng ta bỏ …

Chi tiết »

Quan niệm đạo hiếu của Phật giáo

Quan niệm đạo hiếu của Phật giáo  Thoại Anh trích dịch Trong quá khứ, khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc, có những người theo Nho giáo không hiểu về đạo lý của Phật giáo, họ nhìn thấy những người xuất gia tu hành không phụng dưỡng cha mẹ, thế …

Chi tiết »

Thầy Tôi Dạy Cảnh Giới Cực Lạc Trong Tôi

Mỗi lần nói đến niệm Phật, mỗi lần nghĩ đến cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương, là mỗi lần tôi nhớ đến Thầy tôi, một hành giả nhất tâm với câu niệm Phật, tâm luôn luôn lúc nào cũng quy hướng về cảnh giới Tây Phương của Đức Phật …

Chi tiết »