Phật Học

CÓ MỘT LOẠI PHƯỚC KỲ LẠ …

Có những người hễ tính làm ác một chút là bị cản, hễ tính nghĩ bậy một chút là quả báo tới trù dập mình tơi tả. Nói chung là rất khó có thể làm việc ác lâu dài. Hay có người hễ rơi vào tội lỗi liền được bao …

Chi tiết »