Kinh Sách

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – THẤY VÔ NGÃ

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Khó thấu hiểu đặc tướng vô ngã Thấy vô ngã qua đặc tướng vô thường Thấy vô ngã xuyên qua đặc tướng đau khổ Thấy vô ngã xuyên qua cả hai đặc tướng, vô thường …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – PHÂN TÁCH ÐẶC TÁNH VÔ THƯỜNG

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Ðặc tướng vô thường Thấy những thọ cảm đúng như nó thật sự là vậy Bản chất vô thường của tưởng uẩn Bản chất vô thường của hành uẩn Bản chất vô thường của thức …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Làm thế nào phát triển Tuệ minh sát Tuệ chán nản phát triển khi thấy khổ Tuệ chán nản phát triển khi thấy vô ngã Ðịnh nghĩa Nibbinda ñāṇa Thật sự mong muốn Niết Bàn …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – Thuật Ngữ

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch -IX- THUẬT NGỮ -ooOoo- [A] Abhiññā: Năng lực cao siêu. Có sáu abhiññā, lục thông: 1. thần túc thông; 2. nhãn thông; 3. nhĩ thông; 4. tha tâm thông, khả năng đọc được tư tưởng …

Chi tiết »

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật

Đạo hữu nghe được nhiều bài giảng Phật Pháp của Thầy thì rất tốt, nhưng bên cạnh đó mình nên chọn cho mình 1 pháp môn Tu để sau này mình được nhiều lợi ích hơn. Đồng ý là nghe nhiều thì có trí huệ và Công Đức. Bên cạnh …

Chi tiết »

Cách Tôn Kính Đúng Pháp

(Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan) Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch Khi nhìn thấy chư Tăng – Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, …

Chi tiết »