Kinh Sách

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh[1] Đại Đường, Thiên Trúc, Tam tạng Bảo Tư Duy[2] dịch.   Việt dịch:  Quảng Minh Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và …

Chi tiết »

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) 1. Giới thiệu: Kinh Bát Đại Nhân Giác do ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Đế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ 2 …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – Mục Lục

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Mục lục Lời Tựa Lời nói đầu I- Thân Phần nhập đề bài kinh Lời dạy của Ðức Phật: bắt đầu bài kinh Lầm tưởng thân là tự ngã Tại sao thân nầy không phải …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – Lời Tựa

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Lời tựa Ðối với người hành thiền Phật Giáo, danh tiếng của Ngài Mahasi Sayadaw không cần phải được giới thiệu. Những lời dạy về phương pháp hành thiền của Ngài đã được lãnh nhận …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – THÂN

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Phần nhập đề bài kinh Lời dạy của Ðức Phật: bắt đầu bài kinh Lầm tưởng thân là tự ngã Tại sao thân nầy không phải là tự ngã Jīva attā và parama attā Căn …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – Thọ

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Một khác biệt giữa tạng Luận và tạng Kinh Hiểu biết sai lầm rằng thọ là tự ngã Thọ gây đau khổ như thế nào Thế nào là không thể điều khiển thọ Thọ quán …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – TƯỞNG VÀ HÀNH

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Hành không phải là tự ngã Ý nghĩa của saṅkhāra (hành) theo bài kinh nầy Hành uẩn cưỡng chế bằng cách nào Câu chuyện một ngạ quỉ bị nhiều mũi nhọn đâm chích Sự chứng …

Chi tiết »

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – THỨC

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Thức cưỡng chế ta như thế nào Nguyên nhân sanh khởi Câu chuyện Tỳ Khưu Sāti Tóm lược chánh pháp Sắc pháp giống như khối bọt Thọ giống như bong bóng nước Tưởng giống như …

Chi tiết »