admin

Pháp môn Tịnh độ

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn. Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên, bởi …

Chi tiết »

Niệm Phật & nhất tâm

HỎI: Từ trước đến nay tôi thường tu tập tụng kinh, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thời gian gần đây, trong lúc niệm Phật bỗng xuất hiện trạng thái tâm không niệm nữa mà yên lặng không một dấy động, tâm trống rỗng không còn vọng tưởng. Tôi …

Chi tiết »

Luận vãng sanh

I. MỤC ĐÍCH LUẬN VÃNG SINH Bardo Thodol là cuốn sách của người Tây Tạng đọc bên tử sàng để hướng dẫn thần thức người sắp chết. Nhưng không nên hiểu nó chỉ dành cho người chết mà thôi. Quả thế, khi ta hiểu quá trình chết đang diễn ra …

Chi tiết »

LỜI DI HUẤN CỦA TỔ ẤN QUANG

Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Ngồi yên thường xét lỗi …

Chi tiết »

HT.Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh Độ

Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN – là bậc Tòng lâm thạch trụ và là một trong những đại dịch giả của Phật giáo Việt Nam. Mặc dù tinh thông cả Thiền lẫn Giáo, song Hòa thượng một …

Chi tiết »

Con quyết về với Phật A Di Đà

Chiều nay hình như có tiếng nhắc nhở bên tai, Tôi nhớ lại cách đây bảy năm, Có một Phật Tử gần 80 tuổi hỏi rằng, Năm nay tôi đã niệm Phật A-Di-Đà trên 60 năm rồi Không biết liệu có Phật A-Di-Đà thật không, Và nếu có thì Phật …

Chi tiết »

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh[1] Đại Đường, Thiên Trúc, Tam tạng Bảo Tư Duy[2] dịch.   Việt dịch:  Quảng Minh Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và …

Chi tiết »

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) 1. Giới thiệu: Kinh Bát Đại Nhân Giác do ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Đế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ 2 …

Chi tiết »

Tình Tự Quê Hương 22

“Đi đâu cũng nhớ quê nhà …!” Tháng 6-2005 “Đi đâu cũng nhớ quê nhà Nhớ cơm dưa muối nhớ cà dầm tương” Đi đâu cũng nhớ quê hương Nhớ con phố nhỏ nhớ đường cái quan Đi đâu cũng nhớ thôn làng Nhớ tre mấy lũy nhớ hàng trúc …

Chi tiết »