Tag Archives: Đại Giới Đàn Cam Lộ

Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên

Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên Thích Tâm Mãn Tây Nguyên núi rừng hùng vĩ, khởi nguồn của nhiều dòng sông đem phù sa bồi đắp cho đồng bằng Trung Bộ, từ lưu vực của những dòng sông có nguồn cội của núi rừng Tây Nguyên, dân …

Chi tiết »

Lược Thuật Đại Giới Đàn

Lược Thuật Đại Giới Đàn Thích Tâm Mãn  Từ lúc ánh sao mai tỏa sáng, Đức Thế Tôn chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề nơi vườn Lộc Uyển, thuyết Tứ Thánh Đế độ năm anh em Kiều Trần Như, Phật Pháp Tăng Tam Bảo hiện hữu trên thế gian trải …

Chi tiết »

Tâm Nguyện Giới Đàn Tây Nguyên

TÂM NGUYỆN GIỚI ĐÀN TÂY NGUYÊN  Tỳ Kheo Thích Minh Thông Một nhân duyên vô cùng thù thắng cho Phật Giáo tỉnh Gia Lai, sau hơn 50 năm truyền thừa và phát triển, lần đầu tiên Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Gia Lai mở Đại Giới Đàn, với …

Chi tiết »