Tag Archives: Các bài pháp thoai – giảng lục khác

Ý Nghĩa lễ đức Phật thành đạo

Mỗi năm đến ngày mùng 8 tháng Chạp, giới Phật giáo Bắc tông cử hành lễ kỷ niệm Ngày Thành đạo của đức Phật Thích Ca nhưng theo truyền thống Phật giáo Nam tông, ngày đức Phật Đản sanh, Xuất gia, Thành đạo và Niết bàn đều là ngày trăng …

Chi tiết »

Ý nghĩa bờ bên kia

Bờ bên kia dịch từ chữ Hán là đáo bỉ ngạn, tức đến bờ bên kia. Có người dùng từ hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu là bờ, từ này cũng khó hiểu, ít có người hiểu đúng. Bờ bên kia ở đâu và hồi đầu là gì? …

Chi tiết »

Tu Tịnh độ ghi nhớ mười điều

1.Niềm tin sâu Chúng ta là những người tu học theo pháp môn Tịnh Độ. Đối với thế giới Cực Lạc ở Tây phương, không những chỉ có niềm tin mà cần phải tin cho thật sâu. Đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A-di-đà và …

Chi tiết »

Thương Yêu Là Thông Cảm

Khi chúng ta nhận thức được trên thế gian này, nhân loại và các loài chúng sinh khác đều chịu quá nhiều đau khổ, việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm được khi còn sống là góp phần vào việc làm bớt nỗi khổ đau ở chung quanh …

Chi tiết »

Thường cung kính niệm Quán Âm được ly dục

Nghiệp chướng nặng, tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm khiếp nhược thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói: “Nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ …

Chi tiết »

Như gương chiếu vật

Bàn đến những ai bị việc đời trói buộc, không cách nào thoát được; nếu trong lúc bị buộc ràng mà có thể chẳng bị chúng xoay chuyển sẽ thoát ngay được những buộc ràng ấy. Như gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. …

Chi tiết »

Nâng Đỡ

Bàn tay từ ái Có những lúc ta rơi vào vũng lầy đau khổ tuyệt vọng, hay bối rối hoang mang trước khúc quanh của cuộc đời, thật không có chi bằng khi có một cánh tay tình thương đưa tới cho ta tựa vào và truyền thêm sức mạnh, …

Chi tiết »

Lòng chân thành của đức Phật

Trải qua thời gian vân du khắp nơi vì tứ chúng tuyên giảng giáo pháp, một hôm Phật gọi các thầy Tỳ kheo về Linh Thứu sơn. Lần này Thế Tôn thăng tòa im lặng không nói chi, chỉ đưa cành hoa sen lên rồi nhìn khắp đại chúng. Mọi …

Chi tiết »

Lời Khai Thị Của Ấn Quang Đại Sư

Không luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa. Nhẫn điều người không thể nhẫn. Làm điều người không thể làm. Thay việc nhọc của người. Thành tựu điều tốt của người. Lúc ngồi yên lỗi mình nên nhớ. Khi luận bàn chớ nói …

Chi tiết »