admin

Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền

Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Mãn – 釋 心 滿 Từ thuở trời đất chuyển động sáu lần, chín rồng phun nước tắm Phật tại vườn Lâm Tỳ Ni, Đức …

Chi tiết »

Bài Pháp Đầu Tiên

Bài Pháp Đầu Tiên Giác Hạnh – Lê Bích Sơn Mỗi chúng ta gặp vô số những con người khác nhau trên cuộc hành trình Sanh – Tử, nhưng chỉ có một ít người lưu lại trong ký ức chúng ta. Người mà tôi sẽ kể cho bạn nghe hôm …

Chi tiết »

Niết Bàn Thầy Tôi Một Niệm Thương

Niết Bàn Thầy Tôi Một Niệm Thương Thích Tâm Mãn Sơn cước chiều lập đông, từng ngọn gió heo may như trải lạnh thêm lên tấm hình hài người con côi cút, gió thổi đùa cho bao ý niệm một thời ấm áp xum vầy bên mái tranh gầy Tịnh …

Chi tiết »