admin

Pháp Thoại: Vai Trò Quy Y Tam Bảo

Sống trong cảnh giới Ta Bà thật mong manh, người con Phật luôn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước ngã tư ngã năm, mà …

Chi tiết »

CÓ MỘT LOẠI PHƯỚC KỲ LẠ …

Có những người hễ tính làm ác một chút là bị cản, hễ tính nghĩ bậy một chút là quả báo tới trù dập mình tơi tả. Nói chung là rất khó có thể làm việc ác lâu dài. Hay có người hễ rơi vào tội lỗi liền được bao …

Chi tiết »

Lòng Tham Vi Tế Ẩn Kín

Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan) Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch Khi nhìn thấy chư Tăng – Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, …

Chi tiết »