admin

Trang thơ “Suối Nguồn” số 05

VỀ CHƠI THÔN VĨ (kính tặng chị Hoàng Cúc) Mai mốt em về chơi thôn Vĩ Đễ lòng tưởng nhớ chị ngày xưa Aùo trắng trinh lay hồn giản dị Bên vườn cau nhẹ gió đong đưa Một đời sương khói lay hồn mộng Nghiệp dĩ vô thường gội tóc …

Chi tiết »

Thơ Mặc Giang – 10 bài Số 114 – Đồng nội hương quê

Đồng nội hương quê Hương quê đồng nội mơn man Mạ xanh ươm mộng lúa vàng ươm hương Ấy anh tát nước bên đường Ấy cô cấy lúa bên nương nắng chiều Mục đồng đuổi gió thả diều Em thơ bắt bướm yêu kiều nhẹ tay Chuồn chuồn đảo lượn …

Chi tiết »

Thơ Mặc Giang – 10 bài Số 114 – Tâm hồn Việt Nam

Tâm hồn Việt Nam Anh hùng phỉ chí tang bồng Dọc ngang bốn biển lông hồng nhẹ bay Trời không chuyển, đất không lay Lòng không đổi, dạ không thay, một đời Đến khi gác kiếm, nghỉ ngơi Tìm về chốn cũ núi đồi thơm hương Trượng phu, quân tử …

Chi tiết »