Thứ Ba, Ngày 24 tháng 4 năm 2018 - Nhằm ngày 9 tháng 3 năm Mậu Tuất - PL 2561

Hình ảnh : Tang lễ hòa Thượng Thích Định Quang

E-mail Print PDF

Thể theo luận lý vô thường, cơ duyên hóa độ chúng sinh ở cõi Ta bà đã viên mãn, Hòa thượng thượng ĐỊNH hạ QUANG trụ trì chùa Châu Long (Châu Đốc) đã xả báo an tường, thâu thần thị tịch tại chùa Châu Long trong niềm tiếc thương vô hạn của chư Tăng- Ni và môn đồ pháp quyến.

  

 

Hòa thượng ra đi là một sự mất mát to lớn đối với Phật Giáo An Giang.

 

Sau đây là chùm ảnh về lễ bạch Phật khai kinh, lễ tiến sư và lễ Bố tát do TT.Thích Đồng Văn và TT.Thích Quảng Chơn chủ trì trong tang lễ và lúc 14h là lễ đăng đàn chẩn tế mông sơn thí thực nguyện cầu âm siêu dương thới do TT.Thích Đồng Văn cùng ban kinh sư chùa Viên Giác cử hành:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: